Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

ArtGlassVista.se drivs av:

Art Glass I Malmö AB

Lockarps kyrkoväg 32A

238 41 Oxie

Sverige

 

Organisationsnummer: SE556458920701

ArtGlassVista AB arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när vi använder våra onlinetjänster, kundsupport samt offentliga onlinekanaler som sociala medier. ArtGlassVista AB ansvarar för de personuppgifter som lämnas till oss och kommer att behandla dem enligt dataskyddslagen (1998: 204) i enlighet med EU: s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) (kallat direktiv 95/46/ EC nedan).

När samlar vi in personlig information?

Vi samlar in personuppgifter som lämnas till oss vid beställningar, kontaktar vår kundservice eller prenumererar på eller deltar i våra olika onlinetjänster, tävlingar, produktmeddelanden och nyhetsbrev.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar endast in personlig information såsom; Namn, telefonnummer, e -post, postadress, betalningsinformation - behövs för att ge dig våra tjänster.

Var lagras dina personuppgifter?

Data som samlas in av våra system lagras huvudsakligen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan överföras utanför detta område. I sådana fall sker all överföring och lagring i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in din information och använder den för följande ändamål

• Behandla betalning och beställning

• Förhindra missbruk och bedrägeri av våra tjänster

• Registrera och administrera ditt konto (spåra leveranser, orderstatus, orderhistorik, favoriter, bevakningslistor etc.)

• Kontakta dig vid leveransproblem

• Hjälp till att återhämta sig från potentiella avbrott i våra tjänster

• Analys för att ge relevanta marknadsföringserbjudanden

• Skicka dig information som du har begärt från oss, inklusive marknadskommunikation och information om våra produkter

• På begäran meddela dig om tillgängligheten av våra produkter

• Meddela vinnare, deltagare och väljare vid tävlingar

• Svara på frågor och ge förslag om våra produkter och tjänster

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter nås endast av auktoriserad personal som är direkt involverad i att uppfylla de syften som anges ovan. Dina uppgifter handlas eller säljs aldrig och delas endast med parter utanför ArtGlassVista AB när de är direkt involverade i att uppfylla de syften som anges ovan.

Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med lagen (direktiv 95/46/EG) har du rätt att kostnadsfritt beställa ett utdrag av de uppgifter vi lagrar om dig. Du har också rätt att korrigera informationen och rätten att få informationen raderad om vi inte har några lagliga skyldigheter för lagring, till exempel bokföringsregler. Du har också rätt att neka direktmarknadsföring och att du när som helst kan välja bort vårt samtycke till prenumeration på nyhetsbrev med hjälp av länken i sidfoten på e -postmeddelandena. För all hjälp med dessa frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst på +46 (0) 40 - 668 81 90 eller skicka ett mejl till info@artglassvista.com

Hur ser vi till att dina personuppgifter är säkra?

Vi lägger stor vikt vid säkerheten för all känslig information som är associerad med våra kunder. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från dataförlust, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra betalningsleverantörer behandlar dina kortuppgifter enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS.

Hur länge ska vi spara dina personuppgifter?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge vi har ett aktivt medgivande från våra kunder eller har andra mer allmänna rättsliga skäl för att behålla informationen (t.ex. bokföringsregler). Om vi inte har någon interaktion på två år kommer vi att be dig att förnya ditt samtycke. Om du inte accepterar kommer vi att radera dina personuppgifter.

Ytterligare datainsamling

 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.  Rätt till dataportabilitet  Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet).  Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Du kan när som helst kontakta oss för att göra invändningar i behandlingen av dina personuppgifter. ArtGlassVista kommer inte använda en registrerads personuppgifter för direktmarknadsföring om en registrerad har invänt mot sådan användning. Om du önskar gör en begränsning av personuppgifter så kontaktar du oss på info@artglassvista.com

 

Småkakor

Vi använder cookies för att ge en bekväm online shoppingupplevelse. Cookies används av ett antal skäl, bland annat för att vi ska kunna hantera innehållet i din kundvagn samt information som krävs vid inloggning. Dessutom använder vi cookies för att mäta och optimera vår marknadsföring. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies garanterar vi inte att webbplatsen fungerar korrekt. Om du upplever några problem kan du granska dina nuvarande inställningar och eventuellt uppdatera dem. För mer information om cookies, gå till Allt om cookies.

Skapande av pseudonymanvändningsprofiler för webbanalys Pseudonymanvändarprofiler kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett specifikt uttryckligt samtycke från den berörda personen.

Om du vill förhindra datainsamling kan du blockera körningen av externt Javascript-innehåll i din webbläsare genom att installera ett motsvarande webbläsar-plug-in (t.ex. Noscript).

Användning av Facebook sociala plugins

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") för det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1601 S. Cal