Konstnärer / Ulrica Hydman-Vallien

Ulrica Hydman-Vallien

Ulrica Hydman-Vallien kan verkligen inte anklagas för att vara vanlig. Hennes verk har sin egen stil och har haft det redan från första början i hennes konstnärskarriär. Redan när Ulrica var 17 år påbörjade hon sin utbildning vid Konstfack i Stockholm och vidareutbildade sig sedan i USA och Mexiko. Hon har genom sin karriär använt sig av ett stort antal uttrycksmedel, och det var först 1972 som hon blev glasformgivare vid Kosta Boda där hennes fantasi kommit till uttryck i många och varierade former. Ulricas signum har blivit det målade glaset, som varit en fenomenal succé under lång tid. Många förknippar henne framförallt med de färgglada tulpanerna i serien Tulipa som lanserades under 1990-talet. Det färgstarka, tydliga och intensiva bildpråket återkommer i allt som Ulrica skapat för Kosta Boda. Allt målas av de skickliga hantverkarna i målarstudion. Ulrica deltar där i arbetet med att studera in nya serier.

Utöver att arbeta med väl etablerade tekniker har hon varit med om att utveckla två nya tekniker som ger dekoren ett nytt och oanat djup. I Kabaletekniken (som baserar sig på den av Orrefors patenterade Graaltekniken) görs ett ämne i både över- och underfångsteknik. Man sandblästrar sedan fram ett mönster där delar av dekoren målas med emaljfärg. Sedan bränns det målade ämnet så att färgen blir värmetålig.

I ett sista steg fångar man an ytterligare ett lager glas. Resultatet är en dekor med ett djup som skapats med många lager.I Juveltekniken använder man sig också av sandblästring, men här maskerar man delar av ämnet med tejp. De täckta delarna behåller sin färg. Glaset syrabehandlas sedan för att jämnas ut och målas därefter med emaljfärg som bränns in.

- Kategorier
För tillfället finns inga produkter under denna rubrik.